top pic

Vzdělání

 • 2017 kurz Petra Philippsona – Já ve vztahu („Self in relation“)
 • 2017 kurz Adult Attachment interview
 • 2014-2015 Postgraduální výcvik v Gestalt terapii s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami
 • 2012 seminář Práce s rodinou, Mgr. Jan Knop
 • 2012 seminář Úvod do Sandplay, Mgr. Pavel Zach
 • 2010-2012 supervizní výcvik při IVGT
 • 2009 kurz Párové terapie Ernsta Knijffa
 • 2009-2010 cyklus konstelací Jitky Vodňanské
 • 2007 PhDr. Václava Masáková, práce s dětskou a adolescentní skupinou
 • 2001-2006 Institut pro Gestalt terapii, IGT Praha, komplexní psychoterapeutický výcvik
 • 2000-2001 Response, Gestalt terapie doslova
 • 1999-2004 Univerzita Hradec Králové, obor sociální pedagogika se zaměřením na etopedii, magisterské studium (státní závěrečná zkouška z psychologie, speciální pedagogiky a etopedie, pedagogiky, managementu a řízení lidských zdrojů, výchovného poradenství)
 • každoroční účast na psychoterapeutických konferencích

Praxe

 • od 2007 soukromá praxe
 • od 2017 poradce a terapeut v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, CSS Praha
 • 2009-2017 psychoterapeut a vedoucí Centra pro rodinu Triangl, CSS Praha
 • 2005-2011 vedení adaptačních kurzů pro školní třídy, semináře pro pedagogy
 • 1999-2009, Občanské sdružení Salinger, Hradec Králové, externí lektor v oblasti primární prevence, terapeut rozvojových skupin pro mladistvé pachatele trestných činů.
 • 1998-2009, DDÚ a SVP Domino, Hradec Králové, speciální pedagog-etoped, psychoterapeut v práci s dospívajícími a rodinami

Členství v odborných společnostech

 • Evropská asociace pro Gestalt terapii
 • Česká asociace pro psychoterapii

Způsob práce

Svým klientům nabízím lidský a profesionální přístup, otevřenost, citlivost, bezpečí a důvěru. Pracuji zejména v duchu Gestalt terapie, která se zaměřuje primárně na rozšíření klientova uvědomění sebe sama a integraci jeho osobnosti ve vztahu k jeho okolí (myšlení, emocionálního prožívání, vnímání těla, eventuelně i duchovního rozměru). Svou práci ráda obohacuji o různé tvořivé přístupy (sand tray work, projektivní metody, imaginace) a poznatky z tématických workshopů. Nechávám se inspirovat životními zkušenostmi, rozhovory s kolegy, přáteli, literaturou, přírodou, cestováním...