top pic

Individuální terapie

V bezpečném prostoru vás povedu k prohloubení sebepoznání a uvědomění, které vede k větší integritě osobnosti a spokojenějšímu životu. Individuální terapie bývá obvykle dlouhodobý proces, který nabízí dostatek času pro hlubší porozumění sobě, svému prožívání i svým myšlenkám, ale i motivům vlastního chování a vztahování se k druhým lidem.

Individuální terapie dospívajících

Individuální terapie dospívajících je určená mladým lidem hledajícím porozumění sobě samému a okolnímu světu. Dospívajícím klientů mohu stejně jako dospělým nabídnout krátkodobou tématickou spolupráci nebo dlouhodobé terapeutické provázení.

K terapeutické práci s dospívajícími obvykle potřebuji spolupráci jejich rodičů. Minimálně však jejich písemný souhlas.

Rodinné poradenství

Rodinné poradenství je určeno rodičům, kteří hledají podporu v otázkách výchovy, chtějí porozumět svému náctiletému dítěti a podpořit jeho vývoj pozitivním směrem.

V poradenské práci se také zaměřuji na rozvádějící se páry, kteří hledají způsob jak situaci ulehčit svým dětem.

Nabízím speciální spolupráci nově vznikajícím partnerstvím s dětmi z předchozích vztahů a již utvořeným sloučeným rodinám nebo jejich členům. Dění v těchto rodinách má svá specifika a jeho dynamika přináší mnohá úskalí.

Krátkodobé poradenství

Pokud potřebujete v životě učinit rozhodnutí, nejste si jisti, kterým směrem vykročit, nebo potřebujete zkonzultovat možnosti, které se vám nabízejí, či se podívat na svoji situaci z dalšího úhlu pohledu, doporučuji vám jedno či několik setkání s konkrétním cílem. Pomohu vám zorientovat se ve svých možnostech a podpořím vás v uskutečnění kroků ke změně.